Promocje - garaże blaszane

Su kaimynu PIGIAU!!!

Su kaimynu PIGIAU!!!
Iki akcijos pabaigos liko:
dienuvalanduminučiusekundžiu
zobacz więcej Promocje - garaże blaszane
Stogo rūšis
Matmenys:
PlotisIlgis
Skardiniai garažai

Startas / Privatumo politika

šrifto dydis: A A A

Privatumo politika

1. Bendroji informacija.

 1. Interneto svetainės www.bomstal.pl operatorius yra Stanisław Bąbel, vykdantis ekonominę veiklą pavadinimu: Stanisław Bąbel FPUH BOMSTAL, Szczyrzyc 64, 34-623 Jodłownik, mokesčių mokėtojo identifikacinis Nr. (NIP) 737 100 82 41, toliau – OPERATORIUS.

 2. Interneto svetainėje informacijos apie naudotojus ir jų elgseną rinkimo funkcijos vykdomos toliau nurodytu būdu:

  1. Savanoriškai įrašant informaciją formose.

  2. Įrašant slapukus (vadinamuosius „cookies“) galiniuose įrenginiuose.

  3. Įrašant registravimo (.log) failus interneto serverio lygmenyje.

  4. Įrašant registravimo (.log) failus, dokumentuojančius paslaugų registracijos procesus.

2. Formose esanti informacija.

 1. Interneto svetainėje renkama naudotojo savanoriškai pateikta informacija.

 2. Interneto svetainėje be to gali būti įrašoma informacija apie ryšio parametrus (laiko parametrai, IP adresas).

 3. Interneto svetainėje gali būti įrašoma informacija, palengvinanti formoje nurodytų duomenų susiejimą su formą pildančio naudotojo el. pašto adresu. Tokiu atveju naudotojo el. pašto adresas rodomas kaip puslapio, kuriame yra patalpinta forma, URL adreso dalis.

 4. Formoje pateikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik gavus naudotojo sutikimą.

 5. Formoje pateikti duomenys yra tvarkomi komercinio pobūdžio kontaktų ir sutarties vykdymo tikslais.

3. Informacija apie slapukus.

 1. Interneto svetainėje naudojami slapukai.

 2. Slapukai (vadinamieji „cookies“) yra kompiuteriniai duomenys – teksto rinkmenos, kurios yra saugomos Interneto Svetainės Naudotojo galiniame įrenginyje ir skirtos naudotis Interneto svetainės puslapiais. Slapukuose paprastai yra nurodytas interneto puslapio, iš kurio jie paimti pavadinimas, slapukų saugojimo galiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.

 3. Slapukus Interneto Svetainės Naudotojo galiniame įrenginyje talpinantis ir iš jų informaciją gaunantis subjektas yra Interneto Svetainės operatorius.

 4. Slapukai naudojami šiems tikslams:

  1. rengti statistinius duomenis, padedančius suprasti, kaip Interneto Svetainės Naudotojai naudojasi interneto puslapiais, ir tuo remiantis tobulinti jų struktūrą ir turinį;

  2. atsiminti Interneto Svetainės Naudotojo veiksmus (prisijungus), todėl Naudotojui nereikia kiekviename Interneto Svetainės tinklalapyje iš naudojo įvedinėti naudotojo vardą ir slaptažodį;

  3. nustatyti naudotojo profilį, kad būtų rodomas jam pritaikytas turinys reklaminiuose tinkluose, ypač „Google“ tinkle.

 5. Interneto Svetainėje yra naudojami dvi pagrindiniai slapukų tipai: „seanso“ (session cookies) ir „nuolatiniai” (persistent cookies). „Seanso“ slapukai yra laikinos rinkmenos, saugomos Naudotojo galiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš interneto puslapio arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai“ slapukai yra saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje slapukų parametruose nustatytą laiką arba kol juos ištrins Naudotojas.

 6. Naršymo internete įrangos (interneto naršyklės) numatytuose nustatymuose paprastai leidžiama saugoti slapukus Naudotojo galiniame įrenginyje. Interneto svetainės naudotojai gali pakeisti šiuos nustatymus. Interneto naršyklė leidžia ištrinti slapukus. Taip pat galimas slapukų automatinis blokavimas. Išsami informacija šiuo klausimu pateikta interneto naršyklės „Pagalbos“ arba „Dokumentacijos“ skyriuose.

 7. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurių Interneto Svetainės puslapių funkcionalumui.

 8. Interneto Svetainės Naudotojo galiniame įrenginyje patalpintus slapukus taip pat gali naudoti su Interneto Svetainės Operatoriumi bendradarbiaujantys reklamos davėjai ir partneriai.

 9. Rekomenduojame perskaityti tokių įmonių privatumo politiką bei susipažinti su slapukų naudojimo taisyklėmis, rengiant statistinius duomenis: „Google Analytics“ privatumo politika.

 10. Slapukus gali naudoti reklamos tinklai, ypač "Google" tinklas, kad rodoma reklama atitiktų Interneto Svetainės naudotojo poreikius. Tuo tikslu slapukai gali išsaugoti informaciją apie naudotojo naršymo kelią arba buvimo atitinkamame puslapyje trukmę.

 11. Reklamos tinklo „Google“ kaupiamą informaciją apie naudotojo prioritetus naudotojas gali peržiūrėti ir redaguoti slapukuose esančią informaciją naudojantis įrankiu: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Duomenų suteikimas.

 1. Duomenis išorės subjektams galima suteikti tik įstatymų leidžiama apimtimi.

 2. Duomenis, pagal kuriuos būtų galima nustatyti fizinio asmens tapatybę, galima suteikti tik gavus minėto asmens leidimą.

 3. Tam tikrais atvejais Operatorius privalo teikti Interneto Svetainėje surinktą informaciją kompetentingoms institucijoms, joms pateikus teisėtus reikalavimus ir reikalavime nurodyta apimtimi.

5. Slapukų tvarkymas – kaip praktiškai duoti sutikimą ir jį atšaukti?

 1. Jei naudotojas nenori priimti slapukų, gali pakeisti naršyklės nustatymus. Įspėjame, kad slapukų, būtinų autentiškumo patvirtinimo, saugos, naudotojo prioritetų išsaugojimo procesams naudojimo išjungimas gali apsunkinti interneto puslapių naršymą, o kai kuriais atvejais net ir padaryti jį neįmanomą.

 2. Norint pakeisti slapukų nustatymus, pasirinkite Jūsų naudojamą naršyklę toliau esančiame sąraše ir vykdykite nurodymus.


Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera Mobiliojo ryšio įrenginiai:• Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Copyright © Bomstal
Vykdymas: Intellect.pl


Powiększ